Software GEUSNET umožňuje automatický výpočet souřadnic a výšek stanovisek z naměřených dat s využitím vyrovnání metodou nejmenších čtverců . V podstatě se jedná o vyrovn&

Software GEUSNET umožňuje automatický výpočet souřadnic a výšek stanovisek z naměřených dat s využitím vyrovnání metodou nejmenších čtverců.

V podstatě se jedná o vyrovnání vázané sítě, přičemž je odděleno vyrovnání polohové a výškové.
Program lze využít pro většinu běžných zakázek, protože téměř vždy jsou měřeny nějaké nadbytečné údaje - při každém měření připojeném na více jak dva body.Výhodné je např.zpracování polygonových pořadů, u kterých jsou měřeny boční záměry, jež nelze do klasického výpočtu polygonu zahrnout.

Pro výpočet je nutno zadat pouze souřadnice pevných bodů. Tyto body jsou považovány za bezchybné. Přibližné souřadnice a výšky určovaných bodů si program vypočte sám z měřených dat. Měřené údaje se automaticky získávájí z jednoho nebo více souborů vzniklých přenosem z totální stanice. Pokud Váš přístroj nemá možnost registrace, lze měřené údaje zadat ručně. V průběhu výpočtu jsou zavedeny kontroly pro odstranění hrubých chyb v měřených údajích. Po výpočtu je možné si prohlédnout a zkontrolovat celou situaci v grafické části programu Geus.

 

Uvedená cena je za první instalaci.

Záruční doba 24