Transformační software Transform ve verzi 2011 převádí naměřené souřadnice systému ETRS89/WGS-84 s elipsoidickou výškou do systému JTSK s nadmořskými výškami (Bpv). Transf

Transformační software Transform ve verzi 2011 převádí naměřené souřadnice systému ETRS89/WGS-84 s elipsoidickou výškou do systému JTSK s nadmořskými výškami (Bpv). Transform pracuje na platformě operačního systému Windows. Aplikace využívá transformační algoritmy prof. Kosteleckého včetně Jungovy dotransformace. Další předností software Transform 2011 je databázový výběr identických bodů s přesnosti 1cm + globální klíč s přesností do 15 cm.Transform je d
íky dlouhodobému a kontinuálnímu vývoji velmi spolehlivou a přitom stále snadno ovladatelnou aplikací. Software navíc obsahuje širokou škálu maker pro Word a i jiné textové editory, která umožňují automatizovaně převádět anglické protokoly do češtiny. Software Transform 2011 umí zpracovávat data pořízená všemi u nás využívanými GNSS aparaturami.

Záruční doba 24

související zboží