Geometrický plán

Co to je Geometrický plán?

Tuto otázku jste si okamžitě položili, když Vám například na stavebním úřadě řekli, že jeden z podkladů, který nutně musíte mít, je právě tzv. Geometrický plán. Obecně je Geometrický plán podkladem pro katastr nemovitostí (KN). Tento dokument většinou bývá součástí právní listiny, podle níž má být do katastru nemovitostí takový zápis vložen. Geometrický plán je vždy výsledkem geodetické činnosti.

Příkladem úřední listiny, ke které je nutné geometrický plán doložit může být: kupní smlouva k nemovitosti, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného apod. Taková listina se pak spolu s předepsanými přílohami (jednou z nich bude i geometrický plán) podá na územně příslušný Katastrální úřad se žádostí na zápis.

Kdy geometrický plán potřebuji a jaké vstupní informace jsou nutné pro vyhotovení geometrického plánu?

Jelikož si většina z nás nechává geometrický plán vyhotovit jednou nebo dvakrát za život, bývá někdy problém při objednávání geodetovi specifikovat co vlastně chci.

Nejčastější případy, pro které se geometrický plán vyhotovuje:

V následujících řádcích jsou stručně popsány modelové situace, ve kterých je nutné geometrický plán vyhotovit - nebo lépe řečeno - objednat jeho vyhotovení.

1. Vyznačení budovy

Geometrický plán se vyhotovuje u dokončené výstavby. Pozor, nemusí se vždy jednat o novostavbu nebo stavbu (budovu), která nebyla do evidence katastru nemovitostí vložena v době kdy vznikla. Může jít i o přístavbu ke stávající budově - pokud tato přístavba změnila půdorys této budovy. V tomto případě pak k žádosti o zápis do katastru nemovitostí budete potřebovat nejen geometrický plán, ale i kolaudační rozhodnutí a případně i doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

2. Hypotéka - Hypotéční úvěr

Geometrický plán s vyznačením rozestavěné stavby je nutné vyhotovit v případě, že budete žádat o hypoteční úvěr (hypotéku). Pozor, pro vyhotovení geometrického plánu nestačí projekt, podle kterého se daná nemovitost staví. Dokonce vám nikdo takový geometrický plán neudělá, budete-li mít hotové pouze základy. Mějte na paměti, že geometrický plán pro účely poskytnutí hypotéčního úvěru je možno vyhotovit až ve chvíli, kdy je zřetelný půsorys prvního nadzemního podlaží. Podobně jako v předchozím případě budete k žádosti o zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí potřebovat nejen geometrický plán, ale i stavební povolení a i čestné prohlášení vlastníka.

3. Rozdělení pozemku, změna nebo vytyčení hranice pozemku

Takový geometrický plán se vyhotovuje v situaci, kdy chce vlastník zapsaný v katastru nemovitostí část svého pozemku odprodat nebo případně někomu darovat. Geometrický plán je potom povinnou součástí kupní či darovací smlouvy. Ke vkladu do katastru nemovitostí si pak připravte nejen žádost a kupní (darovací) smlouvu s geometrickým plánem, ale musíte si zajistit i souhlas vašeho stavebního úřadu. Je možné, že budou vyžadovány i další listiny. Podobným podmínkám podléhá i vyhotovení geometrického plánu v případě změny hranice pozemku nebo při vytyčení skutečné hranice pozemku v terénu.

4. Věcné břemeno - vyznačení věcného břemene

Geometrický plán s vyznačením věcného břemene je nutné vyhotovit v případě, když je na pozemku postavena stavba - věcné břemeno - jako například zařízení distribuční soustavy, kabelové vedení, sloup na pozemku apod., ke které je nutné volný přístup z důvodu údržby (opravy). Vyznačení věcného břemene je grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Vyhotovení geometrického plánu a jeho následné schválení místně příslušným katastrálním úřadem je časově poměrně náročný proces. Geometrický plán si proto nezapomeňte objednat v dostatečném časovém předstihu několika týdnů. Připravte si parcelní číslo pozemku a název katastrálního území ve kterém pozemek leží. Bez těchto údajů si geodet nemůže vyzvednou zákonem určené podklady na katastrálním úřadě a nemůže tedy ani geometrický plán začít zpracovávat. O vlastní zápis do katastru nemovitostí smí zažádat výhradně vlastník nemovitosti (parcely). Geodetická firma nemůže tento zápis zprostředkovat.

Geometrický plán vám naše společnost ráda vyhotoví, kontaktujte nás telefonicky, osobně nebo e-mailem.

A drobná rada na závěr - pokud budete hledat geodetickou firmu pro vyhotovení geometrického plánu na váš nový dům nebo pro rozdělení zahrady za domem, poohlížejte se po místní firmě. Pokud zvolíte geodetickou společnost ze vzdáleného místa, celkové náklady na vyhotovení geometrického plánu budou vyšší z důvodu nákladů na dopravu ze sídla geodetické firmy k vám.


Kontaktujte nás

Husovická 9, 614 00 Brno
+420 545 210 121

Naše otevírací doba

Po - Čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 15:00
So, Ne: zavřeno

Napište nám