VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

Jednou z nejčastějších geodetických činností firmy GEOPEN, s.r.o. je zjišťování a následné vytyčování hranic pozemků. Vytyčení hranice je pro vlastníka pozemku či investora potřeba v těchto případech:

 • stavba oplocení,
 • ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic - kontrolní vytyčení,
 • zasazení stavby do hranice pozemku,
 • obnova parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence,
 • koupě nebo prodej nemovitosti.

Vlastní geodetické práce při vytyčení hranic probíhá v následujících krocích:

 • příprava podkladů (aktuálních a historických) pro vytyčení,
  • v případě parcely zjednodušené evidence, nebo parcely vedené pouze zákresem v katastrální mapě, je třeba vyhledat dřívější výsledky zeměměřičských činností na katastrálním úřadě, předem zaměřit identické body přímo v terénu a následně pak natransformovat katastrální mapu na skutečný zaměřený stav,
 • doručení pozvánek k seznámení se s průběhem vytyčené hranice pozemku všem dotčeným (sousedním) vlastníkům,
 • vytyčení hranice za účasti vlastníků,
 • vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemku a její zaslání všem dotčeným vlastníkům a na příslušné katastrální pracoviště.

Vytyčené lomové body hranice jsou stabilizovány trvalým způsobem plastovými hraničními znaky, do zpevněných povrchů se umisťují měřické hřeby.


Kontaktujte nás

Husovická 9, 614 00 Brno
+420 545 210 121

Naše otevírací doba

Po - Čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 15:00
So, Ne: zavřeno

Napište nám