GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTY

Nedílnou součástí nabídky společnosti GEOPEN, s.r.o. jsou geodetické práce při vytváření mapových podkladů, které jsou nutné pro návazné projekční či architektonické práce. Může jít o zaměření a vyhotovení standardní polohopisné a výškopisné mapy dané lokality na základě požadavků investora nebo se u průmyslových celků zaměřují tzv. mapy závodu. Tyto podrobné mapy pak zachycují vzájemné vazby staveb, inženýrských sítí a ostatní situace v dané oblasti.
Výstupem geodetického zaměření pro projekt je pak zobrazení situace ve formě rovinného zobrazení (2D) nebo prostorového zobrazení povrchu, vyjádřeného digitálním modelem terénu (3D) ve standardních formátech (DGN, DWG, DXF) a samozřejmě i ve vhodném měřítku v papírové podobě.

V rámci vytváření mapových podkladů vyhotovujeme tyto produkty:

  • tematická mapa - základní produkt, zpravidla v měřítku 1:200. V jednotlivých vrstvách výkresu je přehledně zobrazena kresba polohopisu, mapových značek, výšek podrobných bodů a vrstevnic,
  • speciální tematická mapa - kromě standardního zaměření tematické mapy jsou zde dokumentovány další nestandardní prvky nebo vlastnosti terénu, a to dle požadavků investora,
  • mapa závodu - tento produkt je podkladem pro správu dané lokality a jako základ pro zpracování GIS. V mapě jsou zakresleny i průběhy podzemních vedení, katastrální hranice a další požadované údaje.

Kontaktujte nás

Husovická 9, 614 00 Brno
+420 545 210 121

Naše otevírací doba

Po - Čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 15:00
So, Ne: zavřeno

Napište nám