VÝPOČTY PLOCH A KUBATUR

Společnost GEOPEN, s.r.o. nabízí komplexní zaměření a následné kalkulace ploch a objemů při:

  • výpočtu objemů výkopů, vytěžených prostor,
  • zjišťování objemu navážky, skládek materiálů,
  • výpočtu objemu a plochy odebraného betonu, vyfrézované živice, 
  • zaměření a výpočtech pro HTU,
  • zaměření a výpočtech ploch fasád domů,
  • výpočtu objemů prostorových těles atd.

Výsledným elaborátem kalkulace může být jak klasický 2D výkres s vyznačením výškopisu (výšky, vrstevnice), tak DMT (digitální model terénu) a 3D výkres ve standardních formátech (DGN, DWG, DXF…).


Kontaktujte nás

Husovická 9, 614 00 Brno
+420 545 210 121

Naše otevírací doba

Po - Čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 15:00
So, Ne: zavřeno

Napište nám