Lokátory podzemních vedení (také detektor nebo hledačka inženýrských sítí) jsou určeny k vyhledání skrytých podzemních vedení a jejich trasování například před započetím zemních prací nebo při ověřování průběhu podzemních inženýrských sítí při dokumentaci území pro účely kolaudace. Výkonnější hledačky dokonce dokáží určit i hloubku takového vede...

Lokátory podzemních vedení (také detektor nebo hledačka inženýrských sítí) jsou určeny k vyhledání skrytých podzemních vedení a jejich trasování například před započetím zemních prací nebo při ověřování průběhu podzemních inženýrských sítí při dokumentaci území pro účely kolaudace. Výkonnější hledačky dokonce dokáží určit i hloubku takového vedení pod povrchem.

Detektory materiálů slouží k vyhledávání různých typů materiálů, železných i neželezných kovů a i elektrických vedení a to většinou ve stěnách a podlahách budov. Některé výkonné detektory umožňují v objektech vyhledávat i dřevěné a kovové konstrukce a i plasty.

Zobrazit