Měřické značky jsou určeny pro jednoznačné určení výchozích bodů stavby. Pomocí měřících značek je možné trvanlivě a jednoznačně vyznačovat základní výškové úrovně, jednotlivé výškové kóty a základní geodetické body využívané pro podrobné vytyčování na stavbě nebo pro sledování a kontrolní měření na staveništi. Měřické značky lze využívat i pro ...

Měřické značky jsou určeny pro jednoznačné určení výchozích bodů stavby. Pomocí měřících značek je možné trvanlivě a jednoznačně vyznačovat základní výškové úrovně, jednotlivé výškové kóty a základní geodetické body využívané pro podrobné vytyčování na stavbě nebo pro sledování a kontrolní měření na staveništi. Měřické značky lze využívat i pro dočasné vyznačení os nebo vágrisů. Správně umístěné měřické značky zajistí bezproblémovou návaznost měření při výstavbě či montáži technologií jednotlivých po sobě nastupujících dodavatelů.

Zobrazit

Podkategorie