Totální stanice je univerzální zeměměřický přístroj pro měření a registraci měřených hodnot vzdáleností, vodorovných směrů a výškových úhlů. Totální stanice byla vyvinuta z potřeby propojit teodolit, elektronický dálkoměr a jednoúčelový počítač do jednoho celku. Moderní totální stanice umožňují měřit vzdálenost na cíl bez použití odrazného hrano...

Totální stanice je univerzální zeměměřický přístroj pro měření a registraci měřených hodnot vzdáleností, vodorovných směrů a výškových úhlů. Totální stanice byla vyvinuta z potřeby propojit teodolit, elektronický dálkoměr a jednoúčelový počítač do jednoho celku. Moderní totální stanice umožňují měřit vzdálenost na cíl bez použití odrazného hranolu. Geodetické totální stanice mají bohatý a výkonný software, který umožňuje vykonávat měření v terénu spolehlivě, rychle a efektivně. Nejmodernější totální stanice jsou vybaveny servomotory a funkcemi pro automatizované vyhledání odrazného hranolu a jeho kontinuální sledování při práci.

Zobrazit