Odrazný hranol je nedílnou součástí vybavení každého geodeta. Při měření vzdáleností vyšle totální stanice elektromagnetické vlnění, které se od odrazného hranolu (slengově odrazné zrcátko nebo koutový hranol) odrazí zpět a totální stanice z porovnání vyslaného a odraženého signálu vyhodnotí výslednou vzdálenost. Na kvalitní koutový hranol dokáž...

Odrazný hranol je nedílnou součástí vybavení každého geodeta. Při měření vzdáleností vyšle totální stanice elektromagnetické vlnění, které se od odrazného hranolu (slengově odrazné zrcátko nebo koutový hranol) odrazí zpět a totální stanice z porovnání vyslaného a odraženého signálu vyhodnotí výslednou vzdálenost. Na kvalitní koutový hranol dokáží dnes totální stanice změřit vzdálenost několika kilometrů. Přestože se v dnešní době stále častěji měří totálními stanicemi vzdálenosti i bez nutnosti odrazný hranol použít - tzv. bezhranolové měření - rozhodně se odrazné hranoly budou i nadále používat. Velkou oblibu při vytyčování (ale i při měření) získaly minihranoly (vytyčovací hranoly), které jsou menších rozměrů a tudíž se s nimi snadněji manipuluje.

Zobrazit

Podkategorie