Velmi často je ve stavební výrobě nutné měřit či vytyčovat i rovinu svislou. Z těchto důvodů byly zkonstruovány laserové přístroje, které umí svislou rovinu jednoduchým způsobem realizovat. Postup je velmi prostý. Podobně jako při měření vodorovné roviny se přístroj se daným způsobem upevní ke stativu či jiné vhodné podložce a poté po stisku jed...

Velmi často je ve stavební výrobě nutné měřit či vytyčovat i rovinu svislou. Z těchto důvodů byly zkonstruovány laserové přístroje, které umí svislou rovinu jednoduchým způsobem realizovat. Postup je velmi prostý. Podobně jako při měření vodorovné roviny se přístroj se daným způsobem upevní ke stativu či jiné vhodné podložce a poté po stisku jediného tlačítka začne vysílat rotující laserový paprsek ve svislé rovině. Některé přístroje umí současně k takto realizované rovině vysílat i paprsek kolmý.

Zobrazit

Podkategorie