Satelitní měření v GNSS je moderní způsob měření a určování polohy prostřednictvím vesmírných satelitních systémů a pozemních základnových stanic, které spolu tvoří ucelenou soustavu. Jeho význam v posledních letech celosvětově značně vzrostl. Určování polohy zpracováním a vyhodnocováním přijatých signálů z vesmírných satelitů i pozemních stanic...

Satelitní měření v GNSS je moderní způsob měření a určování polohy prostřednictvím vesmírných satelitních systémů a pozemních základnových stanic, které spolu tvoří ucelenou soustavu. Jeho význam v posledních letech celosvětově značně vzrostl. Určování polohy zpracováním a vyhodnocováním přijatých signálů z vesmírných satelitů i pozemních stanic je v současnosti díky pokročilým GNSS technologiím velmi rychlé a pohodlné. Tento způsob měření a určování polohy se využívá zvláště při geodetickém měření a při sbětu dat pro účely tvorby GIS - tzv. mobilní GIS nebo mobilní mapování.

Zobrazit