HxGN SmartNet je největší světová služba pro korekci globálního navigačního družicového systému (GNSS), která poskytuje data z více než 5 300 referenčních stanic po celém světě. Spolehlivé pokrytí vám umožňuje bezproblémově využívat přesná data o poloze do vašich pracovních postupů. Na území České republiky je zajišťována základnovými stanicemi ...

HxGN SmartNet je největší světová služba pro korekci globálního navigačního družicového systému (GNSS), která poskytuje data z více než 5 300 referenčních stanic po celém světě. Spolehlivé pokrytí vám umožňuje bezproblémově využívat přesná data o poloze do vašich pracovních postupů. Na území České republiky je zajišťována základnovými stanicemi sítě CZEPOS. Od 2.5.2021 je možné využívat data sítě HxGN SmartNet pro měření v katastru nemovitostí v souladu s ustanovením bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez provádění ověřovacích měření referenčních stanic pro připojení do souřadnicového systému ETRS89. Distribuce dat v reálném čase i pro post-processing je plně v režii společnosti Hexagon. Veškerý provoz probíhá na výkonné serverové a komunikační infrastruktuře, která je navíc pravidelně zálohovaná.

Zobrazit

Podkategorie