GIS (nezkráceně Geografický informační systém) obsahuje soubor informací, prostřednictvím kterého se vytváří specializované modely částí Zemského povrchu. Pro data, která každý jednotlivý GIS obsahuje, se vžilo pojmenování geodata. Zjednodušeně se dá říci, že geodata využívaná pro GIS obsahují o každém objektu dva základní typy informací. V prvn...

GIS (nezkráceně Geografický informační systém) obsahuje soubor informací, prostřednictvím kterého se vytváří specializované modely částí Zemského povrchu. Pro data, která každý jednotlivý GIS obsahuje, se vžilo pojmenování geodata. Zjednodušeně se dá říci, že geodata využívaná pro GIS obsahují o každém objektu dva základní typy informací. V první řadě jde o informace prostorové (tvar, poloha). Velmi důležitou součástí systému jsou však i tzv. informace neprostorové, které dále specifikují další vlastnosti a znaky daného objektu.

Přesnost určení polohy při mobilním mapování, která je pro aplikace GIS většinou vyžadována, je přesnost metrová - mobilní GIS. Tato přesnost výsledných souřadnic bodů je dostatečná pro vložení jejich polohy do map středních nebo velkých měřítek. Geografické informační systémy se užívají pro modelování skutečnosti a mají například nezastupitelnou důležitost při zpracovávání analýz při plánování rozvoje dané oblasti.

Zobrazit

Podkategorie