Sklonové rotační lasery patří do skupiny laserových přístrojů, která v poslední době zažívá asi nejvyšší vzestup. K častému zapojení sklonových rotačních laserů do výrobního procesu dochází stále více, a to zvláště při řízení stavebních strojů. Rotační sklonový laser se vhodným způsobem upevní ke stativu či jiné vhodné podložce a poté po stisku ...

Sklonové rotační lasery patří do skupiny laserových přístrojů, která v poslední době zažívá asi nejvyšší vzestup. K častému zapojení sklonových rotačních laserů do výrobního procesu dochází stále více, a to zvláště při řízení stavebních strojů. Rotační sklonový laser se vhodným způsobem upevní ke stativu či jiné vhodné podložce a poté po stisku jediného se aktivuje proces automatického urovnání. Následně se pomocí ovládací klávesnice (umístěné přímo na přístroji nebo na dálkovém ovládání) nastaví hodnota sklonu  (náklonu) v procentech. Laser se automaticky do zadaného sklonu nastaví a okamžitě začne v této rovině vysílat rotující laserový paprsek. Stavební lasery pro skloněnou nebo chcete-li nakloněnou rovinu umí samozřejmě měřit i rovinu vodorovnou (horizontální) a některé z nich i rovinu svislou (vertikální).

Zobrazit

Podkategorie