GeoStore® V6 v sobě spojuje nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s pokročilými funkcemi GIS. Může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou editačních funkcí obvyklých u CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.

Program má několik základních modulů, které je možné kombinovat navzájem i doplňovat o další rozšíření.

  • V6-GP

Řešení pro katastr nemovitostí

GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, ve kterém jsou informace z VFK (SGI+SPI) převedeny na grafické prvky, jež obsahují SPI ve formě negrafických databázových atributů. Naší linkou zpracujete novou DKM pro celé katastrální území v rámci pozemkové úpravy stejně snadno jako běžné geometrické plány.

  • V6-IG

Řešení pro inženýrskou geodézii

GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, které je schopné pracovat se statisíci grafických prvků obsahujících i negrafické databázové atributy. Pořizujete data pro digitální technickou mapu města, průmyslového závodu? Naší linkou jste schopni aktualizovat Jednotnou digitální technickou mapu kraje stejně snadno jako pořizovat běžné mapové podklady, zaměření skutečných provedení staveb, vyhodnocení odchylek kontrolního měření a navíc zhotovit geometrický plán.

  • V6-EON

Řešení pro geodety a projektanty pro E.ON a.s.

GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, ve kterém jsou zakreslovány projektované nebo zaměřované elementy elektrické nebo plynové sítě E.ON a.s. nad katastrální mapou, měřeným polohopisem, WMS službami. Aplikace V6-EON importuje a exportuje výměnný formát GML E.ON, načítá VFK soubory s katastrální mapou, vytváří výstupy podle PECD19.

  • V6-3D

Řešení pro DMT a mračna bodů

Řešení obsahuje generování digitálního modelu terénu z klasického geodetického měření nebo jeho kombinace s digitálním modelem reliéfu DMR5G a úlohami nad ním (generování vrstevnic, výpočty kubatur). Ve stejné aplikaci můžete mapovat nd mračny bodů v půdorysu i ve 3D okně, vytvářet řezy, připojovat a ukládat mračna ze souborů (LAS, TXT) i ze serverového úložiště.

Záruční doba 12