Geus 26.0

Výpočetní část

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů (ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce ...) a výpočty základních typů polygonových pořadů.
Součástí výpočtů je i zpracování souborů registrovaných v totálních stanicích. Přímou součástí základní verze programu jsou formáty prakticky všech běžně dostupných typů totálních stanic v ČR.
Veškeré výpočty jsou průběžně protokolovány. Výstup protokolu je možný i přímo do textových editorů MS Word, Writer z OpenOffice, případně do GeusPTK či GeusEdit (jsou součástí instalace programu). Výpočetní protokol tak lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze přepnout v libovolném místě programu.
Součástí programu je rozsáhlý soubor funkcí pro práci se seznamem souřadnic.

Grafická část

Výpočetní a malý CAD systém pro zeměměřiče s důrazem na práce v KN, zejména tvorbu geometrických plánů.
Program obsahuje veškeré funkce pro práci s formátem VFK, umožňuje export všech potřebných výstupů pro tvorbu geometrických plánů.
Podporuje práci s rastrovými mapami včetně jejich přímého stahování ze zdrojů na internetu.
Přímá specializace na oblast tvorby map od úplného základu. Do těchto vlastností patří především bezproblémová změna měřítka mapy bez ztráty informací a vzhledu, vyspělá spolupráce se seznamy souřadnic včetně změny kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod.
Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN (a samozřejmě také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze vytvářet bloky kresby, které se chovají jako značka a tím vytvářet vlastní značky. Kresbu lze dělit až do 63 vrstev. Mimo jiné lze provádět následující akce: hromadnou editaci kresby, výběry a filtrace prvků přes číslo bodu, barvu, vrstvu, kód značky atd.
Podpora vytváření mapových listů S-JTSK.
Veškeré vlastnosti prvků (vrstvu, barvu, typ čáry, značku a způsob umisťování značky) lze měnit pomocí jednoho tlačítka pro zvolení "stylu kresby". Tyto styly kresby jsou pod plnou kontrolou uživatele. To vše umožňuje snadnou standardizaci struktury kresby v rámci firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu VKM (Výměnný formát Katastrální Mapy).
Kresbu lze exportovat do formátů DXF, DGN, DWG (např. AutoCAD, MicroStation, AutoSketch...), VTX + STX (KOKEŠ, Geoplot ...). Import kresby je možný z formátu DXF: import umožňuje přenos linií, textů. Pomocí převodních tabulek lze definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také značek. Lze tedy importovat i DKM (digitální katastrální mapa) z formátu VFK, VKM nebo DXF.


HW klíč je součástí ceny programu.

Záruční doba 24

související zboží